Oudergesprek

Voorafgaand aan het oudergesprek ontvang je een aantal vragenlijsten, een voor jullie als ouders, een voor school. Na ontvangst van de vragenlijsten vindt het oudergesprek plaats met jullie als ouders, zonder kinderen, zodat jullie vrijuit alles kunnen bespreken.

Sessies

Vervolgens gaan we samen aan de slag. De kindersessies vinden plaats zonder ouders, maar mochten kinderen het nog even fijn en veilig vinden als een van de ouders bij de eerste sessies nog even aanwezig is, kan dat natuurlijk! Een eerste keer is altijd spannend. In het begin vinden de sessies veelal wekelijks plaats zodat kinderen zich snel vertrouwd voelen.

Het KinderCollectief hecht er belang aan dat het proces dat tijdens een sessie in gang wordt gezet een plaatsje vindt in jullie dagelijks leven samen thuis. Daartoe biedt Het KinderCollectief jullie als ouders na afloop van elke sessie persoonlijke feedback vanuit de sessie per e-mail. Leerkrachten waarderen het vaak enorm als zij deze informatie via jullie als ouders mogen ontvangen, zodat ook zij het proces van nabij kunnen volgen.

Daarnaast ontvang je als ouder ouderbegeleiding in de online leeromgeving van Het KinderCollectief: persoonlijke tips, praktische handreikingen en achtergrondinformatie vanuit de sessie afgestemd jullie situatie en jullie groeivraag. Interactief. Zo komen we samen tot een oplossing die voor jullie past en kunnen jullie ook thuis samen gericht aan de slag.

Voortgang

Na vijf sessies bespreken we samen de voortgang in het voortgangsgesprek – wat gaat er goed, wat is er nog nodig? Vervolgens bekijken we samen of er vervolgsessies nodig zijn, wat de koers van de vervolgsessies is en in welke frequentie deze plaats zullen vinden. De duur van het aantal sessies verschilt per kind en hangt ook af van jullie groeivraag.

Afrondend oudergesprek & nazorg

Nadat de laatste sessie voor het kind heeft plaatsgevonden sluiten we af met een afrondend oudergesprek. Zes weken na afloop van het traject neem ik vervolgens nog even per e-mail contact met jullie als ouders op om te horen of de positieve ontwikkeling zich ook na het beëindigen van het traject heeft voortgezet en of er mogelijk nog vragen zijn.

Vergoedingen

Er bestaan verschillende vergoedingsmogelijkheden. Neem voor meer informatie gerust contact op met Het KinderCollectief.