Naar de basisschool, naar de buitenschoolse opvang, afspreken met vriendjes en vriendinnetjes: spannend en opwindend, maar ook grote veranderingen.

Nieuwe situaties vragen om nieuwe vaardigheden

Soms kan het voorkomen dat op de basisschool blijkt dat communicatieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Je kind is misschien wat teruggetrokken, onzeker of verlegen. Of juist heel boos en opstandig.

Elk kind is uniek en vraagt om een unieke invulling van jullie ouderschap. Dat kan vragen oproepen. Als je kind niet lekker in zijn vel zit, kan het voor ouders soms prettig zijn als iemand van buitenaf even met jullie meekijkt naar jullie situatie. Iemand die jullie ondersteunt om jullie eigen weg te vinden. Spelenderwijs biedt deze ondersteuning.

Jonge kinderen leren spelenderwijs

Het KinderCollectief integreert hierbij verschillende erkende methodes, therapeutische spel- en werkvormen gecombineerd met creatieve expressie.

Spelen is leren

Spel biedt de mogelijkheid om te doen alsof. Doen-alsof-spel is belangrijk voor de ontwikkeling – je kunt zonder gevolgen spelenderwijs oefenen met sociale situaties en experimenteren met verschillende rollen en vaardigheden. Tijdens het spel kun je de werkelijkheid op jouw manier interpreteren en aanpassen aan wat jij graag zou willen. Als je goed kunt spelen kun je dingen op verschillende manieren ervaren en verwerken.

Samen werken aan wat werkt

Spelenderwijs werkt integratief en maakt hierbij gebruik van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Samen met jullie als ouders gaan we aan de slag, uitgaande van de belevingswereld van het kind en afgestemd op hun leeftijds- en ontwikkelingsniveau. Afhankelijk van wat voor het kind het meest prettig werkt, passen we het programma aan en integreren we daarbij verschillende  therapeutische spel- en werkvormen vanuit een brede methodische basis met een solide theoretische onderbouwing vanuit o.a. de oplossingsgerichte therapie, Acceptance & Commitment therapy (ACT) en cognitieve gedragstherapie voor kinderen, mindfulness en aandachtgerichte therapie MBSR/MBCT en kinderyoga.

Verbeeldingskracht

Soms schieten je de woorden tekort om te beschrijven wat je in je buik voelt. Op zo’n moment kunnen creatieve expressie & spel uitkomst bieden. In een tekening komen gedachten of gevoelens tot uiting, een symbolische taal tussen jouw binnen- en buitenwereld. Gedachten of gevoelens waarvan je je misschien niet bewust bent of die je moeilijk kunt verwoorden. Tekeningen zijn als spiegelbeelden, ze kunnen helpen om bij een gevoel te komen, dingen te begrijpen en inzicht te geven.

Kom op verhaal

Kinderen luisteren graag naar verhalen. Alles kan in een verhaal: wat in het verhaal wordt beleefd is bijna echt. Naar een oplossing luisteren in een verhaal komt dichtbij de oplossing zelf beleven. Het vertellen van een met aandacht uitgezocht verhaal kan een kind helpen met een verandering. Een verhaal op maat schept een veilige afstand: het is immers een verhaal. Voor jongere kinderen kan een prentenboek een goede manier zijn om ze te helpen als ze het moeilijk hebben, vooral omdat jongere kinderen niet in begrippen maar in beelden denken. Vanuit de veilige omhulling van de beeldtaal van verhalen kan dan ruimte bij het kind ontstaan voor oplossingen.

Rust werkt door in alles wat je doet

Van tijd tot tijd krijgen we allemaal veel prikkels te verwerken. Ook voor kinderen is het vaak druk en veel. Voor het eerst naar school, naar de buitenschoolse opvang, afspreken: om zich goed staande te kunnen houden is het prettig als je kind in staat is te ontspannen en tot rust te komen. Spelenderwijs sluit aan bij de mogelijkheden, fantasie en spanningsboog van het kind door rustgevende oefeningen vanuit de mindfulness en yoga voor kinderen op een speelse manier te combineren met spel.

Lekker in je vel

Voor ouder en kind maakt Het KinderCollectief daarnaast ook gebruik van eenvoudige aanraak- massagespelletjes gecombineerd met speelse verhalen.Kinderen leren veel met hun lichaam. Als het ze goed gaat, zitten ze “lekker in hun vel”. Door op jonge leeftijd op een speelse manier te beginnen met masseren leren kinderen geven en ontvangen. Hun huid is de grens tussen zichzelf en de wereld om hen heen en een van hun belangrijkste zintuigen. Door elkaar met aandacht aan te raken en goed naar de reacties van elkaar te kijken, wordt het basisvertrouwen en jullie onderlinge band nog verder versterkt.

SpelenderWijs voor jonge kinderen en hun ouders die:

• behoefte hebben aan extra zorg en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
• zoeken naar een speelse manier om de communicatieve vaardigheden te stimuleren
• vaak angstig, onrustig of gespannen zijn
• regelmatig opstandig en tegendraads zijn
• last hebben van boze buien
• heel teruggetrokken, verlegen en onzeker zijn
• moeilijk om kunnen gaan met de vele prikkels om hen heen
• met moeilijke situaties te maken hebben thuis of op school