Als partners kun je voor de beslissing komen te staan om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan. In korte tijd moet er dan veel tegelijkertijd geregeld en beslist worden: financieel, praktisch, juridisch. Het is een intense periode vol wisselende emoties, ingrijpende veranderingen en onzekerheid, zowel voor jullie als ouders als voor de kinderen.

Collega ouders

Als partners gaan jullie anders verder: als ouders blijven jullie samen collega ouders voor jullie kind(eren), waarbij iedere ouder graag wil dat de kinderen zich gezond en gelukkig kunnen blijven ontwikkelen, ondanks de scheiding.

Wat kun je als ouder doen om je kind zoveel mogelijk te helpen? Waar doe je goed aan? Kinderen kiezen er vaak niet voor dat hun ouders gaan scheiden, hen wacht daarna de taak hoe te leren omgaan met het leven in twee werelden, die van papa en die van mama. Welke passende regelingen zijn voor jullie gezinssituatie?

Ouderschapsplan

Sinds 2009 zijn ouders wettelijk verplicht om bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn een ouderschapsplan te maken. Ondanks alle goede intenties, blijkt het te midden van alle emotie, veranderingen en onzekerheid voor ouders niet altijd gemakkelijk om bewust de nieuwe toekomst van de kinderen centraal te stellen en ruimte te nemen voor het opstellen van een kindgericht ouderschapsplan.

Jarenlange ervaring in het werken met kinderen in een echtscheidingssituatie heeft geleerd dat direct gericht aandacht besteden aan een uitgebalanceerd ouderschapsplan ouders zowel op korte- als op lange termijn veel kostbare energie, tijd en geld bespaart.
Het KinderCollectief begeleidt ouders oplossingsgericht bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Elk kind is immers uniek en vraagt om een unieke invulling van het ouderschap en dus ook het ouderschapsplan. Een weldoordacht ouderschapsplan fungeert als een fundament voor jullie nieuwe toekomst als collega-ouders. Het schept duidelijkheid en geeft rust en stabiliteit, zodat ieder na de scheiding zelfstandig verder kan.

Jullie mogelijkheden, jullie oplossingen

Op basis van jullie behoeften, wensen en grenzen stelt Het KinderCollectief vervolgens een geïntegreerd ouderschapsplan op met daarin praktische handvatten, afspraken en regelingen op maat van jullie behoeften en bijzondere omstandigheden.

Zorgvuldig afgestemd op leeftijds- en ontwikkelingsfase betrekt Het KinderCollectief ook de kinderen bij het tot stand komen van het ouderschapsplan. Om hun beleving en wensen helder te krijgen, te filteren en hun visie te vertalen naar jullie als ouders. Het is belangrijk dat de visie van de kinderen gehoord wordt, de beslissing wat hun belang het beste dient is uiteindelijk aan volwassenen. Het ouderschapsplan kan vervolgens aan het echtscheidingsconvenant worden toegevoegd.

De begeleiding loopt hierna nog even door. Het KinderCollectief biedt ouders en kinderen in de eerste periode na de echtscheiding nog een steuntje in de rug bij het in de praktijk toepassen van het ouderschapsplan: vertrouwd en veilig op weg naar een nieuw evenwicht.