Ik ben er voor jou

Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor jou en jouw ouders op het moment dat jouw ouders uit elkaar gaan maar ook als ze al een tijdje uit elkaar zijn. Als kind heb jij eigen gedachten en gevoelens over de scheiding van jouw ouders. Het is belangrijk dat je bij iemand terecht kunt, iemand die er voor jou is en kennis heeft van alles wat er bij een scheiding komt kijken.

Ik luister naar jouw verhaal

Samen zetten we in deze verwarrende tijd jouw gevoelens en gedachten op een rijtje, plaatsen we alles wat er gebeurt of nog moet gebeuren samen in perspectief. Wat verandert er voor je? Wat heb jij daarin nodig? Samen zetten we je behoeften, wensen en grenzen op een rijtje. Ook al heeft de scheiding al een tijd geleden plaatsgevonden. Het kan voor jou als kind lastig zijn om met jouw ouders in gesprek te gaan en aan te geven wat je echt wilt. Soms weet je ook niet wat jullie allemaal te wachten staat. Of misschien ben je bang om (één van) je ouders te kwetsen of heb je geen zin om met je ouders te praten. Ik kan jou daarbij helpen.

Het is heel belangrijk dat er naar jou geluisterd wordt en dat jouw behoeften, wensen en grenzen besproken worden, zodat ze kunnen worden meegenomen richting de toekomst.

Je hoeft het niet alleen te doen

Zijn er belangrijke dingen zijn die je wilt dat je ouders/verzorgers weten zodat de afspraken die gemaakt worden ook voor jou passen, zorgen we daar op een voor jouw veilige manier voor zodat jij je gehoord en gezien voelt. Ook als je bent uitgenodigd voor een kind gesprek bij de rechter. Ik kan je op deze gesprekken met jouw ouders of de rechter voorbereiden, zodat je zeker weet dat jouw wensen op een positieve manier worden meegenomen. Dit doe ik met jouw toestemming via een verslag en advies.

Als Kindbehartiger word ik gevraagd door jou of jouw ouders om je te ondersteunen en richt ik met jouw toestemming mijn verslag en advies aan jouw ouders. Het is natuurlijk niet zo dat een Kindbehartiger alles doet wat je wenst. Wel is het zo dat we altijd aan je zullen uitleggen waarom we een bepaalde beslissing adviseren: zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Samen werken we aan wat voor jou werkt: alles zodat je met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan en je niet alleen weet maar ook voelt dat je van allebei je ouders mag en kan blijven houden, ook al zijn ze gescheiden.

• Een onafhankelijk luisterend oor, een eigen vertrouwenspersoon en belangenbehartiger.
• Een steuntje in de rug om in deze verwarrende periode vol veranderingen jouw behoeften, grenzen en wensen helder te krijgen.
• Ondersteuning om jouw wensen uit te kunnen spreken naar jouw ouders, maar ook naar anderen mocht dat voor jouw situatie belangrijk zijn.
• Ondersteuning voor jou en jouw ouders bij de gevoelens die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan. Met jouw ouders praten over de manier waarop zij met elkaar omgaan en hoe dit is voor jou als kind.
• Een helpende hand voor jou bij de praktische dingen waarover vragen ontstaan door de scheiding. We leggen je alles uit.

Goed om te weten voor jouw ouders

Kindbehartigers zijn professionals met ervaring in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, die zowel kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen als van het scheidingsproces, bekend zijn met het juridisch speelveld en inzetten op het ouderschap dat blijft ook na de scheiding.

Kindbehartigers hebben een verbindende, bemiddelende en adviserende rol, steeds vanuit het belang van het kind. Alle betrokkenen (kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators) worden waar nodig actief betrokken.

De Kindbehartiger luistert, vertaalt en borgt de stem van de kinderen, het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Met de inzet van een Kindbehartiger geef je jouw kind een stem, zonder dat het kind zelf verwikkeld raakt in het juridisch proces.

Als de belangen van jullie als ouders en de belangen van minderjarige kinderen tot een conflict leiden waar jullie niet meer samen uitkomen, kan de Bijzonder Curator in Jeugdzaken uitkomst bieden. De Bijzondere Curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte omdat minderjarige kinderen geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. De rechter geeft een Bijzondere Curator een specifieke taakomschrijving mee. Ouders, kinderen of andere betrokkenen kunnen ook zelf de rechter vragen een Bijzondere Curator te benoemen, hiervoor is de tussenkomst van een advocaat niet nodig. De rechter beoordeelt altijd of het wenselijk is om in de desbetreffende situatie een Bijzondere Curator te benoemen.